گلوتامین و پروتئین سویا در جایگزین های شیر گوساله

مواد جایگزین زیادی برای فرموله کردن جایگزین های شیر گوساله مورد بررسی قرار گرفته اند. در ایالات متحده آمریکا تعدادی از این مواد جایگزین (به عنوان مثال ترکیبات غیر شیری) شامل آرد سویا اصلاح شده، کنسانتره پروتئین سویا ، گندم ایزوله شده و ترکیبات دیگر می باشد. به طور کلی استفاده از این ترکیبات برای فرموله کردن جایگزین های شیر منجر به کاهش هزینه تولید می شود، هرچند ممکن است عملکرد حیوان به میزان اندکی (به خصوص در گوساله های با سن کمتر از 3 هفتگی) با استفاده از این مواد در محصولات کاهش یابد.

 

نقش سویا: پروتئین سویا به طور گسترده ای در فرمولاسیون جایگزین های شیر گوساله استفاده می شود. پروتئین سویا دارای پروفایل اسیدآمینه ای قابل قبول می باشد و نسبتاً نیز در مقایسه با پروتئین های جایگزین دیگر ارزان تر است. از آنجا که پروتئین معمولاً گران ترین جزء از ترکیبات جایگزین شیر می باشد، از پروتئین سویا برای مدت های طولانی به عنوان یک جایگزین بالقوه پروتئین های شیری که گران تر نیز می باشند (مانند آب پنیر و کازئین) در جایگزین های شیر گوساله استفاده می شود. منابع مختلفی از پروتئین سویا در جایگزین های شیر استفاده می شود که بسته به سطح فرآوری آن با یکدیگر متفاوت می باشد. متأسفانه پروتئین سویا حاوی ترکیباتی می باشد که ممکن است موجب پایین آمدن قابلیت هضمی و کاهش عملکرد حیوان به خصوص اگر از آن برای تغذیه گوساله های خیلی جوان استفاده شود (کمتر از 3 هفتگی) می شود. به خصوص گوساله های جوان به ترکیبات آنتی ژنیک در سویا حساس می باشند و وجود مهارکننده های آنزیم پروتئاز ممکن است منجر به کاهش هضم پروتئین سویا شوند. سویایی که تحت فرآیند پردازش بیشتری قرار گیرد، تولید پروتئین سویا ایزوله شده می کند که حاوی ترکیبات آنتی ژنیک کمتری نسبت به آرد سویا می باشد اما این فرآیندهای پردازشی که بر روی سویا اعمال می شود موجب بالا رفتن قیمت تمام شده پروتئین آن می شود. برخی از محققان با استفاده از روش های شیمیایی خاص برای از بین بردن عوامل آنتی ژنیک در سویا می باشند که در نتیجه آن هضم و عملکرد حیوان بهبود می یابد.
چرا گلوتامین؟ گلوتامین یک اسید آمینه ای است که به عنوان یک منبع انرژی برای روده دارای اهمیت زیادی می باشد. روده یکی از مهمترین بافت های سوخت و ساز در بدن می باشد که مقدار قابل توجهی از انرژی و پروتئین مصرف شده توسط حیوان را برای نگهداری و حفظ یکبارچگی و فعالیت روده ها مورد استفاده قرار می دهد. به علاوه ، در روده دسترسی به مواد مغذی موجود در جیره غذایی بیش از سایر بافت ها می باشد، که از آن مواد مغذی می توان برای انرژی و رشد استفاده نماید. در واقع محققان نشان داده اند که گلوتامین یک منبع انرژی ترجیحی مناسب برای بافت روده می باشد. به طور کلی پروتئین های سویا حاوی مقدار کمتر گلوتامین نسبت به پروتئین شیر می باشند و فقدان این منبع سوخت ممکن است تا حدی مسئول کاهش عملکرد حیوان زمانی که از جایگزین شیر حاوی سویا برای تغذیه گوساله ها استفاده می کنیم ، باشد.
محققان در دانشگاه الینویز در مطالعه ای که در سال 2001 انجام داده اند گزارش کردند که اضافه نمودن 1 درصد گلوتامین به جایگزین های شیر حاوی کنسانتره پروتئین سویا ( 60 درصد پروتئین خام جایگزین شده با پروتئین سویا) و مقایسه عملکرد حیوان و مورفولوژی بافت روده ای گوساله های تغذیه شده با جایگزین شیر مشابه بدون گلوتامین و جایگزین های شیر حاوی پروتئین های تماماً شیری به عمل آمد. در این مطالعه گوساله ها به میزان 10 درصد وزن بدن از 3 تا 10 روزگی با تمام جایگزین های شیر تغذیه نمودند و پس از آن به میزان 12 درصد وزن بدن تا 28 روزگی تغذیه شدند. در پایان روز بیست و هشتم ، پنج گوساله از هر تیمار کشتارو تشریح شدند و مورفولوژی روده آنها تعیین شد. اندازه گیری مورفولوژی روده برای تعیین اینکه آیا گلوتامین موجب بهبود سلامت کلی روده گوساله می شود، لازم می باشد.
در سه بخش روده ( دونوم، ژژنوم و ایلئوم) ارتفاع ویلی ها و عمق کریپت ها برای هر تیمار اندازه و ثبت شد. نتایج این مطالعه در جدول زیر آمده است . واضح است که گوساله های تغذیه شده با جیره غذایی حاوی کنسانتره پروتئین سویا رشد آرام تری در طول 28 روز  اول زندگی برخوردار بوده اند (344 گرم در روز در مقابل 282 گرم در روز). همچنین موفولوژی روده نیز بوسیله اضافه نمودن کنسانتره پروتئین سویا تحت تأثیر قرار گرفته بود. در ژژنوم و ایلئوم ، اضافه نمودن پروتئین سویا موجب کاهش ارتفاع ویلی ها به میزان 30 درصد و عمق کریپت ها به میزان 27 درصد شد. ارتفاع ویلی ها و عمق کریپت ها یک شاخص از یکپارچگی روده می باشد. هنگامی که روده دچار آسیب می شود بدلیل مصدومیت (به عنوان مثال ناشی از پاتوژن های مانند روتا ویروس ها و یا آنتی ژن هایی که در برخی از پروتئین های گیاهی مانند سویا وجود دارد). این اندازه گیری ها را تحت تأثثیر قرار می دهد.
اضافه نمودن گلوتامین به جایگزین های شیر گوساله منجر به افزایش عمق کریپت ها (383 در مقابل 301 میکرومتر) در ایلئوم هنگامی که به جایگزین شیر حاوی پروتئین سویا اضافه شود، می گردد. با این حال بر ارتفاع پرزها در ایلئوم تأثیری نداشت و گلوتامین تأثیری تأثیری برفاکتور های اندازه گیری شده در ژژنوم نیز نداشت.
اضافه نمودن گلوتامین به جایگزین های شیر گوساله موجب افزایش ازت اوره ای پلاسما می شود که نشان دهنده این است که گلوتامین تبدیل می شود (بخشی از نیتروژن اسیدهای آمینه برداشته و حذف می شود) و نیتروژن به اوره تبدیل می شود. که پس از آن به داخل پلاسما منتقل می شود و از طریق ادرار دفع می گردد.
این موضوع برای تولید کنندگان گوساله چه معنی دارد؟  نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که اضافه نمودن گلوتامین منجر به بهبود رشد و یا موفولوژی روده ای گوساله های تغذیه شده با جایگزین شیر حاوی کنسانتره پروتئین سویا نمی شود. با توجه به موارد ذکر شده چنین نتیجه گیری می شود که تغییرات ناشی از اضافه نمودن کنسانتره پروتئین سویا را به آسانی نمی توان با اضافه نمودن گلوتامین حل نمود. محققان دیگر نشان دادند که اضافه نمودن پروتئین سویا می تواند موجب واکنش های آلرژیک در روده شود که موجب تغییرات مورفولوژی روده می شود و رشد کاهش می یابد. در سطوح عملی اضافه نمودن پروتئین سویا به جایگزین های شیر باید محدود باشد به خصوص زمانی که گوساله ها کمتر از 3 هفته سن دارند. گوساله های با سن بالاتر بهتر قادر به هضم پروتئین سویا  و فول فت سویا می باشند و به نظر می رسد که کمتر مستعد ابتلا به واکنش های آلرژیک ئمی باشند. اگر شما از جایگزین های شیر حاوی پروتئین سویا برای تغذیه گوساله های خود استفاده می کنند. از کارخانه تولید کننده آن بپرسید که آیا سویا تحت تیمارهای شیمیایی برای کاهش وجود ترکیبات آنتی ژنیک قرار گرفته است و سطح سویا استفاده شده در آن به اندازه کافی پایین می باشند تا موجب کاهش عملکرد رشد حیوان نشود. البته بهترین شاخص برای کیفیت جایگزین شیر عملکرد گوساله ها شما می باشد.

 

اثرات گلوتامین در جایگزین شیر گوساله حاوی کنسانتره پروتئین سویا بر روی رشد و موفولوژی روده گوساله

فاکتورها

 

 

تماماً شیری

 

کنسانتره پروتئین سویا

 

کنسانتره پروتئین سویا + گلوتامین

 

شیر در مقابل سویا

 

اضافه نمودن گلوتامین

 

وزن بدن بدست آمده گرم در روز

 

344

 

281

 

282

 

05/0

 

NS

 

ژژنوم

ارتفاع پرزها(میکرومتر)

عمق کریپت(میکرومتر)

 

713

300

 

 

506

2.9

 

 

464

229

 

 

05/0

05/0

 

 

 

ایلئوم

ارتفاع پرزها(میکرومتر)

عمق کریپت(میکرومتر)

 

 

532

352

 

 

458

301

 

 

456

383

 

 

05/0

 

 

 

0.05

 

ازت اوره ای پلاسما (میلی گرم در سی لیتر)

 

7/5

 

0/4

 

6/6

 

 

 

0.01

 

 
  • تعداد بازدید: 1461

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود