پادکست شماره چهارم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست چهارم
🔻موضوع: آغوز – بخش دوم
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید
@sohaagreentechco
#سها_آگرین_ت ...
نمایش پادکست

پادکست شماره سه

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست سوم
🔻موضوع: آغوز – بخش اول
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک # ...
نمایش پادکست

پادکست شماره دو

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست دوم
🔻موضوع: اینترنت اشیا و گجت های هوشمند
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

#سها_آگرین_تک #رادیو_آ ...
نمایش پادکست

پادکست شماره یک

🎧 رادیو سها آگرین تک پادکست اول باموضوع: معرفی گروه....

🔻هرهفته شنبه ها شنونده باشید

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_ ...

نمایش پادکست