محصولات

جوش شیرین

بی‌کربنات سدیم یا جوش شیرین با فرمول NaHCO۳ یکی از نمکهای سدیم در ترکیب با کربنیک اسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی این ترکیب با سدیم جایگزین شده‌است...

نمایش محصولات

اکتی ساف (بیوساف)

مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیه سویه Sc47 ترکیب: اکتی ساف (بایوساف) حاوی حداقل 10 میلیارد سلول زنده مخمر به ازای هر گرم از محصول می باشد و ...

نمایش محصولات

روماک

جایگزین شیر گوساله روماک ام پی جایگزین شیر گوساله روماک ام پی ترکیب ویژه ای از مواد اولیه بر پایه شیر و سایر مواد مغذی مورد نیاز گوساله ها از شروع فاز تغذیه مایع تا زمان شیرگیری می باشد و ...

نمایش محصولات

سویا

فول فت سویا

نمایش محصولات