جنبه های ژنتیکی نیتروژن اوره ای شیر و نشانگرهای جدید از کارایی نیتروژن در گاوهای شیری

نیتروژن اوره ای شیر MUN صفتی است که در سیستم های رکوردگیری شیر روزانه اندازه گیری می شود، و شاخصی مفید از ...

نیتروژن اوره ای شیر MUN صفتی است که در سیستم های رکوردگیری شیر روزانه اندازه گیری می شود، و شاخصی مفید از کارایی استفاده از نیتروژن در گاوهای شیری است، و انتخاب برای MUN و صفات مشتق شده از MUN می تواند روشی مفید برای تولید دام های بهتر با توجه به کارایی استفاده از نیتروژن است. بنابراین، هدف این مطالعه یافتن جنبه های ژنتیکی MUN و شاخص های جدید از کارایی نیتروژن، نسبت پروتئین به MUN، کازئین به MUN، و پروتئین اب پنیر به MUN، در جمعیت براون سوییس ایتالیا است. 153175 هزار رکورد روزانه از 10827 گاو در 500 گله برای انالیز ژنتیکی استفاده شد. اجزای واریانس و وراثت پذیری صفات مورد بررسی با استفاده از مدل حیوانی تکرارپذیری تک صفت برآورد شد، در حالیکه همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات از طریق مدل های حیوانی تکرارپذیری متغیر براورد شد، از جمله تأثیرات ثابت herd-test-date ، مرحله شیردهی، شکم، سال زایش و فصل زایش و اثرات تصادفی ژنتیک حیوان، محیط گاو و باقیمانده. وراثت پذیری براورد شده برای MUN (0.20± 0.01)  و سه شاخص جدید کارایی استفاده از نیتروژن (15/0 برای نسبت پروتئین به MUN  و کازئین به MUN ، و 12/0 برای نسبت پروتئین اب پنیر به MUN پیشنهاد می کند که تنوع ژنتیکی افزودنی برای این صفات وجود دارد، بنابراین امکان انتخاب برای نیتروژن آلی بیشتر و نیتروژن غیر آلی کمتر در شیر وجود دارد. ارتباط ژنتیکی بین MUN و 3 نسبت زیاد بود (87/0-) اما یکنواخت نبود، این نشان می دهد که نسبت ها می توانند اطلاعات بیشتری را فراتر از اطلاعات ارائه شده توسط MUN با توجه به کارایی استفاده از نیتروژن ارائه دهند. روند ژنتیکی صفات بررسی شده بر اساس سال تولد پدرهای براون سوئیس نشان داد که چگونه انتخاب اعمال شده در 30 سال گذشته منجر به افزایش مقدار و کیفیت شیر و کاهش نمره سلول های سوماتیک و MUN شده است. گنجاندن MUN در برنامه های تولیدمثل می تواند روند افزایش نیتروژن آلی مانند پروتئین را که برای تولید پنیر مفید است و کاهش نیتروژن غیر آلی MUN در شیر را تسریع کند.

بطور کلی، نتایج ما پشتیبانی می کند که MUN ابزاری مفید برای نظارت بر کارایی استفاده از نیتروژن در گاوهای شیری است. تنوع ژنتیکی و وراثتی برای MUN و شاخص های مرتبط با MUN مربوط به بهره وری نیتروژن وجود دارد، که نشان می دهد این صفات می توانند از طریق انتخاب بهبود یابند. هدف قرار دادن نسبت پروتئین بهMUN  در یک شاخص انتخاب می تواند افزایش همزمان صورت با کاهش مخرج برای حداکثر کردن بهبود کارایی استفاده از نیتروژن باشد. نتایج پاسخ انتخاب پیش بینی شده ما نشان می دهد که این هدف را می توان مستقیماً شامل درصد پروتئین و MUN در شاخص انتخاب چند صفت بدست آورد. از این رو نسبت پروتئین به MUN مستقیماً در این شاخص لحاظ نمی شود، اما می توان از آن برای ارزیابی وزنی که MUN و درصد پروتئین باید دریافت کنند استفاده شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. بنابراین، گنجاندن MUN در برنامه های تولیدمثل می تواند به دستیابی به هدف نهایی افزایش نیتروژن آلی مانند پروتئین که برای تهیه پنیر مفید است و کاهش نیتروژن غیر آلی (MUN) در شیر باشد، که از اهمیت زیادی در کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه با تولید گسترده پنیر برخوردار است. مطالعات بیشتر در مورد ارتباط با صفاتی مانند سازگاری، باروری و سلامتی مورد نیاز است. علاوه بر این، درصد لاکتوز نیز باید برای تعریف شاخص های احتمالی کارایی استفاده از نیتروژن در نظر گرفته شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 77

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود