دیدگاه های افراد بالغ و جوان در مورد جایگاه گوساله های شیری

دیدگاه افراد جوان قابل توجه بود چون آنها مصرف کننده های آینده هستند اما تاثیر آنها بر روش­های پرورش دام اغلب ...

موضوع این مطالعه توضیح در مورد دیدگاه های رایج در امریکا در مورد جایگاه گوساله ها است. دیدگاه افراد جوان قابل توجه بود چون آنها مصرف کننده های آینده هستند، ولیکن تاثیر آنها بر روش­های پرورش دام اغلب نادیده گرفته می­شود. شرکت کنندگان در سن 5 تا 17 سال (463 عدد) و 18 سال به بالا (1310 عدد) در نمایشگاه مینه سوتا در تابستان سال 2018یک پرسش نامه را پر کردند. پرسش نامه حاوی سه عکس از جایگاه گوساله بود (انفرادی، جفتی و گروهی) که افراد آنها را انتخاب می کردند و دلیل انتخاب خود را بیان می کردند. متوسط سن افراد جوان 11 سال بود، 61 درصد خانم بودند، 82 درصد در شهر زندگی می کردند، و 63 درصد تجربه قبلی در مورد دام­های مزرعه ای نداشتند، اما 83 درصد آنها در گذشته از یک مزرعه بازدید کرده بودند. متوسط سن افراد بالغ 45 تا 54 سال بود، 65 درصد خانم بودند، و 82 درصد در شهر زندگی می کردند، 41 درصد لیسانس داشتند، و 81 درصد تجربه قبلی با دام­های مزرعه ای نداشتند اما 63 درصد قبلا از یک فارم دیدن کرده بودند. بطور کلی، زندگی گروهی توسط جوانان (1/80 درصد) ترجیح داده شد، و سپس جایگاه جفتی (3/14 درصد) و آخر انفرادی (6/5 درصد). جوانان جایگاه گروهی را انتخاب کردند بیشتر به دلیل اینکه ارتباط اجتماعی (4/71 درصد) و فضای در دسترس (5/58 درصد) بهتری داشت. انتخاب گزینه ها توسط جوانان ارتباطی با سن، جنس، یا بازدید قبلی از مزرعه نداشت. ولیکن، جوانان روستایی بیشتر جایگاه انفرادی را در مقایسه با جوانان شهری (6/13 در مقابل 1/5 درصد) انتخاب کردند. بطور مشابه، افراد بالغ بیشتر جایگاه و زندگی گروهی گوساله ها (8/75 درصد) را انتخاب کردند، به این دلیل که گوساله ها می توانند زندگی اجتماعی داشته باشند و دسترسی به فضای بیشتری دارند. مردهای بالغ، ساکنین روستا، و افرادی که قبلا سابقه ارتباط با دام را داشتند بیشتر جایگاه انفرادی را انتخاب کردند در مقایسه با خانم­های بالغ، ساکنین شهرها، و افرادی که سابقه ارتباط با دام را نداشته اند. این اطلاعات پیشنهاد می کند که جایگاه هایی که اجازه درجه بیشتری از آزادی را به دام بدهد می تواند از لحاظ اجتماعی برای دامدارها قابل پذیرش­تر باشد.

این اولین مطالعه ای است که نظرات مردم در مورد جایگاه گوساله­ ها را بررسی می­کند. هم افراد جوان و هم افراد بالغ استفاده از جایگاه گروهی را برای گوساله ها ترجیح دادند، که بیشتر به علت فضای بیشتر و شانس دام­ها برای روابط اجتماعی بالاتر بود. این مطالعه نشان داد که توجه عمومی به زندگی طبیعی در صنعت دام شیری از سال­های اولیه زندگی مردم وجود دارد. ما نتیجه گرفتیم که ایجاد جایگاه برای گوساله ها بطوری که فضای بیشتری داشته باشد و ارتباط اجتماعی بیشتری را برای آنها فراهم کند باعث نظر مثبت مردم جامعه نسبت به صنعت گاو شیری می شود.

 

سه عکسی که در نمایشگاه مینه سوتا به مردم نشان داده شده بود

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 107

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود