روش های تغذیه ای برای افزایش مصرف خوراک گاوهای تازه زا

با مراقبت مناسب در دوره خشکی، رسیدن به اوج مصرف خوراک در 8 تا 10 هفته بعد از زایش شروع و با تغذیه مناسب ادامه می یابد.

با مراقبت مناسب در دوره خشکی، رسیدن به اوج مصرف خوراک در 8 تا 10 هفته بعد از زایش شروع می شود و با تغذیه مناسب بعد از زایش ادامه می یابد.

برای غلبه بر این چالش، دامدارها روش های مدیریتی و تغذیه ای را امتحان کردند که به افزایش مصرف خوراک کمک می کند. برای مثال، بعد از نگهداری یک یا دو روزه در زایشگاه، گاوهای تازه زا و تلیسه ها به گروه خودشان برای 20 تا 30 روز برمی گردند. در این دوره، علوفه با کیفیت تغذیه می شود و میزان چربی مکمل حداقل می شود، دو روش که مصرف خوراک را در گاوها تازه زا حداکثر می کند. برای افزایش بیشتر مصرف خوراک، می توان گاوهای چند شکم را از تلیسه ها در این دوره جدا کرد. حفظ ماده خشک مصرفی گاوهای تازه زا یکی از رازهای حفظ سلامت و تولید گاوهای تازه زا در کل دوره شیردهی است. استفاده از این 4 روش تغذیه ای مصرف خوراک را افزایش می دهد:

 

انرژی و پروتئین را متعادل کنید

بعد از زایش، نیازهای انرژی یک گاو با شروع تولید شیر افزایش می یابد. در همین حال، تنش زایش باعث کاهش مصرف خوراک می شود، بنابراین میزان انرژی را که مصرف می کند کاهش می دهد و باعث شروع تعادل منفی انرژی می شود. برای مقابله با این مشکل، هدف رسیدن به سطح انرژی 76/0 مگاکالری برای هر 450 گرم ماده خشک مصرفی در 2 تا 3 هفته اول بعد از زایش است. این موضوع این شانس را به دام می دهد تا مصرف انرژی خود را به یک روش پلکانی بالا ببرد -  از سطح انرژی 72/0 مگاکالری در دوره قبل از زایش تا به سطح انرژی 78/0 تا 8/0 مگاکالری در جیره شیردهی.

پروتئین ترکیب مهم دیگری برای جیره گاوهای تازه زا است. ولیکن، تحقیقات اندکی بر سطح مناسب پروتئین خام در جیره های تازه زا انجام شده است. به منظور تشویق مصرف خوراک در گاوهای تازه زا، سطح 17 تا 19 درصد پروتئین خام توصیه شده است.

 

تغذیه علوفه با کیفیت بالا

راه دیگر که به گاوهای شما کمک می کند تا مواد مغذی بیشتری مصرف کنند تغذیه باکیفیت ترین علوفه دردسترس به آنها است، برای مثال یونجه ای که سطح NDF ان کمتر از 40 درصد باشد. علوفه با کیفیت دارای انرژی بالا نسبت به علوفه بی کیفیت هستند. همچنین علوفه باکیفیت بالا خوش خوراک هستند که باعث بهبود مصرف خوراک گاوهای تازه زا می شوند.

 

تغذیه چربی را محدود کنید

سطح چربی بالاتر از 5 درصد ماده خشک می تواند مصرف خوراک گاوهای تازه زا را کاهش دهد. در حقیقت، گاوهای تازه زا به بیشتر از آن و همچنین به افزودن مکمل چربی به جیره نیاز ندارند. تلیسه های شکم اول از سوی دیگر به سطوح متوسط از مکمل چربی نیاز دارند 5/0 درصد ماده خشک به منظور عادت دادن آنها به جیره گاوهای شیری که دارای مکمل چربی است. بنابراین، اگر در دو تا سه هفته اول زایش گاوها و تلیسه های تازه زا را از سایر گروه های گاوها جدا می کنید، سطح چربی مکمل جیره را به میزان 5/0 درصد ماده خشک نگه دارید. برای یک گاو تازه زا که حدود 18 تا 20 کیلوگرم ماده خشک در روز مصرف می کند، این موضوع شامل 110 گرم مکمل چربی در روز برای دام است.

ولیکن، اگر گاوهای تازه زا را با گاوهای شیری مخلوط می کنید، نمی خواهید که گاوهایی که در اوج شیردهی هستند از دریافت چربی محروم شوند. در این موقعیت، یک درصد چربی یا حدود 220 گرم از مکمل چربی به ازائ هر گاو در روز به جیره اضافه کنید.

 

مدیریت تغذیه ای مناسب

یکی از بزرگترین موارد تاثیرگذار بر تغذیه گاوهای تازه زا مدیریت تغذیه ای است. در حقیقت، گاوهای تازه زا حساس ترین و کم رقابت ترین گاوهای گله شما هستند. به همین دلیل، آنها از موقعیت هایی که آنها را به رقابت با سایرین برای خوراک مجبور کند، دوری می کنند که باعث کاهش مصرف خوراک می شود. این روش های مدیریت تغذیه ای برای افزایش مصرف خوراک گاوهای تازه زا را انتخاب کنید:

 • حفظ خوراک در اخور گاوهای تازه زا حداقل برای 20 ساعت در روز
 • تهیه حداقل 50 تا 61 سانتیمتر اخور برای هر دام
 • توزیع خوراک حداقل سه بار در روز
 • هل دادن خوراک حداقل 4 بار در روز
 • تمیز کردن و مدیریت اخور به صورت روزانه
 • تهیه آب تمیز و تازه در کل روز
 • تهیه حداقل 30 سانتیمتر طول آبخوری برای هر گاو
 • تهیه حداقل 5 متر فضا اطراف هر آبخوری در فری استال
 • پس مانده خوراک را بررسی کنید. گاوهای تازه زا باید حداقل 5 درصد پس اخور داشته باشند
 • گاوهای شکم اول را از گاوهای مسن تر جدا کنید
 • از سیستم های خنک کننده بالای سر آخور در تنش حرارتی استفاده کنید

از این تکنیک های تغذیه ای برای افزایش ماده خشک مصرفی در دو تا سه هفته اول بعد از زایش استفاده کنید. این موارد می تواند به موفقیت گاوهای شما در کل دوره شیردهی کمک کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 • تعداد بازدید: 113

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود