خصوصیات مواد بستر رایج و جایگزین برای گله های شیری

مواد بستر استفاده شده در جایگاه ها برای گاوهای شیری تاثیر زیادی بر عملکرد و آسایش دام­ ها دارد.

نباید فراموش کرد که آسایش گاوها باعث سودآوری می شود وی یکی از مواردی که تاثیر زیادی بر عملکرد و آسایش دام  ها دارد مواد بستر استفاده شده در جایگاه ها است. بستر بر مدت زمان استراحت دام­ ها، و در نتیجه، فرایند نشخوار و تولید شیر تاثیر می گذارد. مهم است که اطلاعات کافی از مشخصات بستر استفاده شده و تاثیر مواد جایگزین بستر بر گاوهای شیری فهمیده شود. این مقاله تلاش می کند تا بررسی کند خصوصیات مواد بستر گاوهای شیری اعم از فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی مواد جایگزین مختلف و رایج  استفاده شده در سیستم های فری استال یا compost bedded pack.

مطالعه کنید: ارتباط بین چربی شیر و زمان نشخوار رکوردبرداری شده توسط سیستم های تجاری اندازه گیری نشخوار

50 نمونه از 17 مواد بستر تولید شده در سه کشور اروپایی را آنالیز کردیم. خصوصیات فیزیکی مانند توانایی نگهداری آب، خلل و فرج، رطوبت، تراکم حجمی، تراکم حجمی خشک، و اندازه ذرات را آنالیز کردیم. آنالیز شیمیایی با تعیین میزان کل نیتروژن، کربن آلی، و نسبت کربن به نیتروژن انجام شد. در آنالیزهای بیولوژیکی، میزان اشرشیا کلی، کل باکتری ها، میزان کلی فرم، و میزانKlebsiella  ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که چگونه خصوصیات فیزیکی بستر می تواند بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی تاثیر بگذارد. تمام نمونه ها خصوصیات شیمیایی کافی را داشتند که به عنوان بستر انتخاب شوند. خصوصیات فیزیکی بین مواد بستر خیلی زیاد متفاوت بود به استثنای تراکم حجمی خشک که تفاوتی نداشت. علاوه بر این، آلودگی میکروارگانیسم های بیان شده در هر نوع بستر ارزیابی شد برای تعیین اینکه کدام بستر کمترین الودگی را داشت. گیاه Posidonia oceanica، علوفه Miscanthus ، و پوسته گندم[1] این توانایی را دارند که به عنوان بستر در هر دو سیستم (composted bedded pack and freestall) برای گاوهای شیری استفاده شوند. این مطالعه اهمیت ارزیابی های فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی را قبل از اینکه ماده ای به عنوان بستر گاوها انتخاب شود، نشان داد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی مواد بستر رایج و جدید برای گاوهای شیری در این مطالعه ارزیابی شدند. مواد بستر بر اساس اندازه ذرات به 4 گروه تقسیم شدند. خصوصیات فیزیکی تفاوت عمده ای بین مواد بستر داشت به استثنای چگالی حجمی خشک که تفاوتی نداشت. با توجه به خصوصیات شیمیایی، تمام مواد بررسی شده شرایط مناسب داشتند. همچنین، الودگی مواد بستر برای میکروارگانیسم های مختلف تعیین شد برای تعیین اینکه کدام یک کمترین الودگی را دارد. مشخصات مواد بستر جایگزین مشابه انهایی بود که بطور رایج استفاده می شوند. گیاه P. oceanica اندازه ذرات مناسبی داشت، توانایی نگهداری اب بالایی داشت، و الودگی پایینی از عوامل بیماری زا داشت. بر اساس این نتایج،P. oceanica  می تواند به عنوان ماده جایگزین برای استفاده در بستر گاوهای شیری استفاده شود. علاوه بر این، این مقاله نشان داد که علوفه Miscanthus و پوسته گندم مواد جایگزین مناسبی هستند برای استفاده در سیستم های فری استال و composted bedded pack. ازمایشات انجام شده در این مقاله ثابت کرد که انالیزهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باید قبل از استفاده از مواد مختلف به عنوان بستر انجام شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1] spelt husks

  • تعداد بازدید: 88

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود