حتما نیاز نیست که در شرایط تنش حرارتی تولید شیر بالا با کاهش باروری مرتبط باشد

رسیدن به نرخ آبستنی بالا یکی از شرایط رسیدن به کارایی مناسب تولید شیر در سطح مزرعه است.

 رسیدن به نرخ آبستنی بالا یکی از شرایط رسیدن به کارایی مناسب تولید شیر در سطح مزرعه است. برای سالهای زیادی صنعت گاو شیری در کشورهای گرمسیر کاهش زیادی را در توانایی آبستن کردن گاوها در ماه های گرم تابستان متحمل می شود، که باعث کاهش کارایی تولید شیر و فصلی بودن تولید شیر در صنعت گاو شیری می شود.

برخلاف تاثیر تنش گرمایی بر تولید شیر که تا حد زیادی به مصرف خوراک وابسته است و حساسیت کمتری به تغییرات کوتاه مدت در آسایش دمایی دام دارد، تاثیر بر باروری گاوهای شیری در تابستان خیلی پیچیده تر است و مدت زمان طولانی تری از فقط دوره پیرامون تلقیح طول می کشد. مطالعات انجام شده اخیرا نشان داد که باروری گاوها به شرایط تنش حرارتی برای مدت زمان زیاد حساس است، که از زمان شروع گسترش تخمک ریزی فولیکول ها تا زمان جایگزینی تخم بارور شده در رحم شروع می شود (یک دوره 50 روزه). بنابراین برای رسیدن به سطح باروری طبیعی در تابستان، گاوهای تلقیح شده باید دمای بدن طبیعی داشته باشند حداقل در طول این دوره گفته شده که البته کار اسانی نیست.

مطالعه کنید: تاثیر تعداد دفعات تغذیه گاوهای شیری بر تولید شیر

مهمترین دلیل نوشتن این مقاله تغییر این باور عمومی است که تولید شیر بالا با کاهش تولیدمثل همراه است، و همچنین نشان دادن این موضوع است که با مدیریت خوب و خنک کردن موثر و کاربردی در تابستان گاوهای پرتولید می توانند به سطح باروری خوب برسند حتی بیشتر از آنچه که در گاوهای کم تولید در شرایط مشابه به دست می آید.

به منظور نشان دادن این موضوع، ما از گزارش شاخص نسبت تابستان به زمستان مربوط به سال 2019 استفاده کردیم. این شاخص تقریبا 15 سال پیش توسط محققین دانشگاه اسرائیل (ICBA) گسترش یافت و به تازگی در دانشگاه های امریکا و ایتالیا در حال استفاده است. این شاخص به ما این امکان را می دهد تا هر ساله مزارع مختلف گاوهای شیری اسرائیلی را از نظر توانایی آنها برای مقابله با استرس گرمای تابستان بررسی کنیم.

ارتباط بین تولید شیر و سیستم های متمرکز خنک کننده گاوهای شیری

در شروع هر سال، ما اطلاعات تمام گله های شیری اسرائیل را جمع می کنیم. به منظور بررسی ارتباط بین سطح تولید شیر و سیستم های متمرکز خنک کردن گاوهای شیری در تابستان، این اطلاعات را از 50 گله شیری با بالاترین تولید سالانه در سال 2019 انتخاب کردیم و با 50 گله با کمترین تولید سالانه مقایسه کردیم. متوسط تولید شیر تابستان و زمستان، نسبت تولید تابستان به زمستان، و نرخ آبستنی دو فصل و نسبت تابستان به زمستان در جدول یک نشان داده شده است.

از اطلاعات جدول یک این موضوع می تواند به روشنی دیده شود که در مزارع پرتولید نسبت به مزارع کم تولید نسبت تابستان به زمستان (97/0 تا 92/0) خیلی بیشتر است. به احتمال زیاد، این نتایج می تواند به علت مدیریت بهتر و نیز احتمالا نصب و استفاده از سیستم های متمرکز خنک کننده باشد. این موضوع می تواند تایید شود بطوریکه تولید شیر گله های پرتولید در تابستان 5/1 کیلو کاهش می یابد نصف میزانی که در گله های کم تولید (3 کیلوگرم) کاهش می یابد.

با بررسی اعداد تولیدمثلی، می توانیم ببینیم که متفاوت از آنچه که فکر می شود، کاهش تابستانه نرخ آبستنی در گله های پرتولید در مقایسه با گله های کم تولید (15 و 22 درصد به ترتیب) کمتر است، و در گله های پرتولید و کم تولید نسبت تابستان به زمستان نرخ آبستنی 63/0 و 46/0 بود.

بطور کلی، مطالعه ما نشان داد که لزوما گاوهای پرتولید با تولیدمثل پایین در ماه های گرم تابستان ارتباط ندارند. مطالعات اخیر در اسرائیل نشان داد که این موضوع برعکس است. باور ما این است که تولید شیر بالا در این مزارع بطور کلی به علت مدیریت مناسب و همچنین خنک کردن مناسب در تابستان است. نسبت مناسب تر تابستان به زمستان برای تولید شیر (97/0 به 92/0) و نرخ ابستنی (63/0 به 46/0) به خوبی این حقیقت را تایید می کند که در این مزارع خنک کردن بهتر گاوها در تابستان انجام می شود. این حقیقت باعث تولید شیر و نرخ آبستنی بالاتر در تابستان می شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 100

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود