تغذیه طولانی مدت از آغوز برای دو هفته عملکرد رشد را بهبود می بخشد و شیوع اسهال و پنومونی را در گوساله های هلشتاین کاهش می دهد

تعیین تاثیر جایگزینی نسبی شیر کامل با آغوز بر رشد و وضعیت سلامتی گوساله‌های هلشتاین است

موضوع این مطالعه تعیین تاثیر جایگزینی نسبی شیر کامل با آغوز بر رشد و وضعیت سلامتی گوساله‌های هلشتاین است. گوساله‌های ماده (144 عدد، سن دو روز، وزن بدن 39 کیلوگرم) به طور تصادفی اختصاص داده شدند به سه تیمار با جایگزینی نسبی شیر کامل پاستور شده با آغوز پاستور شده:

*در سطح صفر (C0، صفرکیلوگرم در روز از آغوز+5 کیلوگرم در روز از شیر کامل)

*350 گرم (C350،350گرم در روز آغوز+65/4 کیلوگرم در روز شیر کامل)

*700 گرم (C700،700گرم در روز آغوز+3/4 کیلوگرم در روز شیر کامل) برای 14روز؛ تمام شیر به طور کامل خورده شد.

از روز 15 به بعد، گوساله ها با روزی 5 کیلوگرم شیر کامل پاستور شده تغذیه شدند، در 61 روزگی شیرگیری شدند، و تا 81 روزگی مورد بررسی قرار گرفتند.

درکل مطالعه، گوساله ها به آب تمیز و سالم و استارتر دسترسی آزاد داشتند. جایگزینی نسبی شیر کامل با آغوز مصرف ماده خشک را از خوراک مایع افزایش داد اما ماده خشک مصرفی از شیر را کاهش داد؛ ولیکن مصرف استارتر، ماده خشک مصرفی کل، انرژی متابولیسمی، پروتئین خام، یا چربی بین تیمارها تفاوتی نداشت.

بطورکلی، تیمارهای مصرف کننده 700 گرم آغوز وزن شیرگیری، وزن نهایی، دور سینه، کارایی خوراک، و متوسط افزایش وزن روزانه بیشتری داشتند.

گوساله‌های مصرف کننده شیر احتمال بیشتری برای دمای مقعد بالای 39/4 درجه و اسکور کلی ظاهر بالاتر از 2 در مقایسه با گوساله های دریافت کننده آغوز در شیر داشتند.

اسهال در تیمارC0  در مقابل C700 شیوع بیشتری داشت. شیوع پنومونی در گوساله‌های مصرف کننده شیر در مقایسه باC350  و C700 تمایل به افزایش داشت.

تغذیه آغوز باعث کاهش روزهای با دمای مقعد بالای 39/4 درجه، شاخص ظاهر کلی بالاتر از 2، اسهال، و پنومونی گردید. تاثیرات مثبت و متوسط از تغذیه آغوز (C700 در مقابل C0) در رشد روزانه بعد از شیرگیری و وزن نهایی مشاهده شد. یافته ها نشان داد که استفاده از 700 گرم آغوز در 5 کیلوگرم شیر می‌تواند در رشد و سلامت گوساله‌های شیری مفید باشد. گرچه سلامت و کارایی گوساله ها قبل از تولد شروع می شود.

یافته‌های ما نشان داد که جایگزینی نسبی شیر با آغوز در 14 روز اول زندگی این توانایی را دارد که باعث افزایش وزن بیشتر در گوساله‌های شیری شود که فقط با شیر کامل تغذیه شدند؛ این موضوع باعث کارایی بهتر و کاهش روزهای با اسهال و پنومونی گردید.

اندازه اثر نشان داد که تغذیه 700 گرم در روز از آغوز کارایی را بهبود می‌بخشد، اما اندازه اثر کوچک بود. گوساله‌های دریافت کننده آغوز در مقایسه با گوساله‌های دریافت کننده شیر عملکرد مشابهی در مصرف استارتر و کل ماده خشک داشتند.

مطالعات بیشتر برای تعیین مکانیسم های مولکولی شامل در اثرات سودمند تغذیه آغوز مشابه این طرح بر رشد و سلامت گوساله نیاز است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 97

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود