اثرات بلند مدت بیماری‌های حاد بعد از زایش بر تولید شیر، تولیدمثل و حذف گاوهای شیری

منظور بررسی اثرات بلند مدت بیماری های کلینیکی در اوایل زایش بر تولید شیر، تولیدمثل، و حذف گاوهای شیری

به منظور بررسی اثرات بلند مدت بیماری‌های کلینیکی در اوایل زایش بر تولید شیر، تولیدمثل، و حذف گاوهای شیری در 305 روز شیردهی، داده‌های 7500 گاو شیری از یک گله بررسی شد.

در مطالعه اول: اطلاعات مربوط به سلامتی، تولید شیر، تولیدمثل، و حذف 5085 گاو خلاصه گردید. گاوها براساس شیوع بیماری‌­های کلینیکی (متریت، ورم پستان، لنگش، مشکلات گوارشی، یا بیماری­‌های تنفسی) در طول 21 روزه اول شیردهی (ClinD21) طبقه بندی شدند.

گاوهای مبتلا به بیماری در 21 روز اول بطور متوسط 410 کیلوگرم شیر کمتر، 17 کیلوگرم چربی کمتر، و 12 کیلوگرم پروتئین کمتر در طول 305 روز شیردهی تولید کردند در مقایسه با گاوهایی که بیماری نداشتند (NoClinD21)

اگرچه فاصله تا تلقیح اول تفاوتی بین گروه­ها نداشت نرخ آبستنی در 305 روز در گاوهای مبتلا به بیماری کمتر بود.

زمانی‌که تلقیح­های انفرادی آنالیز شدند، گاوهایی که در 21 روز اول بیماری داشتند برای تلقیح‌­های قبل از 150 روز شیردهی نرخ آبستنی کمتری به ازاء هر تلقیح داشتند، تعداد زایش‌­ها را به ازاء هر تلقیح برای تلقیح­‌های انجام شده قبل از 200 روزگی کاهش دادند، و برای تمام تلقیح­‌های انجام شده در کل 305 روز تلفات آبستنی بیشتری داشتند.

نرخ حذف از زمان زایش تا روز 305 شیردهی در گاوهایی که یک یا چند بیماری داشتند نسبت به گاوهای سالم بیشتر بود، که باعث شد تا تعداد بیشتری از گاوها گله را تا 305 روز شیردهی ترک کنند (گاوهای بدون بیماری = 6/22%، یک بیماری = 7/35%، گاوها با چند بیماری = 8/53%).

در مطالعه دوم: اطلاعات مربوط به سلامتی گاوها بعد از زایش و تولید شیر 305 روز، چربی و پروتئین از 2415 گاو شکم اول که اطلاعات تست ژنتیکی داشتند جمع آوری شد.

برآورد ژنتیکی ارزش اصلاحی (EBV) برای بررسی تولید شیر 305 روز، چربی و پروتئین استفاده شد. برآورد ژنتیکی ارزش اصلاحی و تولید تخمین زده شده برای شیر، چربی و پروتئین تفاوتی نداشت بین گاوهایی که بیماری داشتند و آنهایی که بیماری نداشتند.

در مقابل، تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز مشاهده شده به میزان 345، 10 و 10 کیلوگرم به ترتیب کاهش یافت، در گاوهایی که بیماری داشتند در مقایسه با گاوهایی که بیماری نداشتند.

نتیجه گرفتیم که بیماری­‌های کلینیکی تشخیص داده شده و درمان شده در 21 روز اول شیردهی بر شیردهی، تولیدمثل و حذف گاوهای شیری تاثیرات بلند مدت دارند، که باعث ایجاد تاثیرات مخربی بر سلامت و بقای گله­‌های شیری میشود.

تکرار این آزمایش در چندین گله برای تایید یافته­‌های این مطالعه در یک جمعیت بزرگتر مهم است.

در دو مطالعه که اطلاعات 7500 گاو شیری را در یک گله بررسی می­‌کرد، شیوع بیماری­‌های کلینیکی در 21 روز اول شیردهی مشهود بود و با نتایج بلند مدت منفی بر تولید شیر، تولیدمثل، و حذف گاوهای شیری مرتبط بود.

علی رغم توانایی ژنتیکی مشابه برای تولید شیر، تولید شیر 305 روز در گاوهایی که در 21 روز اول شیردهی بیماری حاد داشتند در مقایسه با آنهایی که بیماری نداشتند کمتر بود.

کاهش تولید شیر نمی­‌تواند فقط با کاهش تولید مرتبط با زمان وجود بیماری­‌های حاد توضیح داده شود، که نشان میدهد که تاثیر بیماری‌­های کلینیکی بر بیولوژی شیردهی تا دوره هایی بعد از بهبود بیماری ادامه می‌­یابد.

در حقیقت، در گاوهایی که در 21 روز اول شیردهی بیماری کلینیکی داشتند اوج تولید شیر کاهش می­یابد و تاخیر می‌افتد.

علاوه بر این، نرخ آبستنی کمتر بود در گاوهایی که بیماری کلینیکی داشتند، که فاصله زایش تا آبستنی را افزایش داد و نسبت گاوهایی که در 305 روز آبستن شدند را کاهش داد.

گاوهایی که بیماری کلینیکی داشتند تعداد آبستنی به ازائ هر تلقیح را قبل از 150 روز کاهش دادند، زایمان به ازائ تلقیح در قبل از روز 200 شیردهی کاهش داد، و تلفات آبستنی در تمام تلقیح­‌ها در کل 305 روز بیشتر بود.

همچنین به عنوان نتیجه‌ای از مشکلات سلامتی، و نتیجه آن که کاهش تولید شیر و تولیدمثل است، گاوهایی که در اوایل شیردهی بیماری کلینیکی داشتند نسبت به گاوهایی که بیماری نداشتند احتمال بیشتری داشت که از گله حذف بشوند.

بطور کلی، گاوهایی که دچار چند بیماری در 21 روز اول شیردهی شدند تاثیر منفی بیشتری داشتند بر تولید شیر، تولیدمثل، و حذف از گله در 305 روز. نتایج نشان داد که تاثیر منفی بیماری­‌های اوایل زایش به ماه­‌های بعد از درمان بیماری گسترش می­‌یابد.

تکرار این مطالعه در گله­‌های بیشتر برای اعتبار بخشیدن به این یافته‌ها در جمعیت­‌های بزرگتر گاوهای شیری مهم است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 150

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود