رابطه بین خصوصیات مادری و سلامتی، بقا، و عملکرد تلیسه ها از تولد تا اولین شیردهی

آیا سلامتی، بقا و عملکرد تلیسه ها از تولد تا اولین شیردهی با شکم زایش و وضعیت سلامتی مادرهای آنها ارتباطی دارد

موضوع این مقاله این است که آیا سلامتی، بقا و عملکرد تلیسه­‌ها از تولد تا اولین شیردهی با شکم زایش و وضعیت سلامتی مادرهای آنها ارتباطی دارد.

تعداد 1811 تلیسه هلشتاین متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی به صورت زیر دسته بندی شدند:

1)دخترهای گاوهای شکم اول که در نتیجه در دوران آبستنی خود شیر تولید نمی­‌کردند(Prim-NoL، 787 تلیسه)

2)دخترهای گاوهای چند شکم که هیچ بیماری کلینیکی در شیردهی قبلی نداشتند(Mult-NoCD؛ 638 تلیسه)

3)دخترهای گاوهای چند شکم که حداقل یک بیماری کلینیکی در شیردهی قبلی داشته اند(Mult-CD، 386 تلیسه)

بیماری­‌های کلینیکی برای مادرهای چند شکم شامل جفت ماندگی، متریت، ورم پستان، لنگش، و بیماری­ های گوارشی و تنفسی می‌­شود. اطلاعات جمع‌آوری شده برای بررسی دخترها شامل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی در تولد، بیماری­‌ها، خصوصیات تولیدمثلی،و تلفات از تولد تا روز 305 شیردهی در اولین شیردهی بود. برای بررسی تاثیر شکم زایش مادر(شکم اول در مقابل چند شکم) و تاثیر بیماری­‌های کلینیکی اتفاق افتاده در شیردهی قبلی در مادرهای چند شکم(بدون بیماری درمقابل ابتلا به بیماری) از اثرات متقابل استفاده شد.

در مقایسه با دخترهای متولد شده از گاوهای چند شکم،دخترهای متولد از گاوهای شکم اول وزن تولد کمتری داشتند (36در مقابل41 کیلوگرم)، شایستگی ژنتیکی بالاتر برای خصوصیات تولیدی داشتند(مثلا ارزش اصلاحی ژنتیکی برآورد شده برای تولید شیر: 875 درمقابل 746کیلوگرم).

احتمال کمتری برای حذف از گله(17درمقابل 28%)، واز دست دادن آبستنی(9درمقابل 14%)داشتند، زودتر زایمان کردند(703درمقابل711روزگی)، وکمتر به بیماری­ های کلینیکی در اولین شیردهی مبتلا شدند(30درمقابل37%) وعملکرد آنها در اولین شیردهی زمانی­‌که با توانایی ژنتیکی آنها مقایسه شد کمتر بود(مثلا، تولید شیر تصحیح شده در305روز:11270درمقابل11539کیلوگرم).

17)در مقابل 27%)و بیماری­ های کلینیکی کمتری در اولین شیردهی داشتند(32 در مقابل 42%)، اما همچنین احتمال بیشتری داشت که از گله در هنگامتلیسه بودن حذف بشوند(32در مقابل25%) ولی شایستگی ژنتیکی برای تولید یکسان بود(مثلا، ارزش اصلاحی ژنتیکی برآود شدن برای تولید شیر: 744در مقابل 749کیلوگرم).

بطورکلی، شکم و وضعیت سلامتی مادرها در شیردهی قبلی با بیماری­‌ها، بقا، و عملکرد دخترهای آنها از تولد تا روز 305اولین شیردهی مرتبط بود و احتمالا بیانگر عواملی است که بر برنامه­‌های گسترش جنین در رحم تاثیر می­‌گذارند.

وضعیت سلامتی و شکم زایش مادرها عواملی هستند که بر برنامه­ ریزی گسترش جنین در رحم و همچنین سلامتی و عملکرد دام بعد از زایش تاثیر دارند.

در مقایسه با دخترهای حاصل از گاوهای چند شکم، دخترهای گاوهای یک شکم که بعد از یک آبستنی کوتاه‌­تر متولد می‌­شوند، وزن تولد کمتری دارند و توانایی ژنتیکی بالاتری برای صفات تولیدی دارند، و احتمال کمتری دارد که بمیرند، فروخته شوند، و سقط جنین کمتری دارند، همچنین بیماری‌های کلینیکی پس از زایمان کمتری دارند، ودر مقایسه با شایستگی ژنتیکی، تولید شیر کمتری در اولین شیردهی دارند.

در مقایسه با دخترهای گاوهای چند شکمی که در شیردهی قبلی بیماری نداشتند، دخترهای حاصل از گاوهای چند شکمی که حداقل یک بیماری کلینیکی در شیردهی قبلی داشتند احتمال کمتری داشت که در سنین پایین اسهال بگیرند، و احتمال کمتر برای داشتن بیماری­‌های کلینیکی در اولین شیردهی داشتند، اما احتمال بیشتری داشت که فروخته بشوند و گله را ترک بکنند، زمانی­‌که تلیسه‌هستند، با اینکه توانایی ژنتیکی برای تولید شیر در آنها یکسان است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک 

  • تعداد بازدید: 294

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود