جوش شیرین

جزئیات کالا
نام کالا : جوش شیرین

معرفی محصول

جوش شیرین (Sodium Bicarbonate) با فرمول شیمیایی NaHCO3 و ظاهر کریستال سفید رنگ یکی از نمک های فاقد کلر می باشد که به طور طبیعی در چشمه ها یافت و بیشتر بوسیله فرآیند شیمیایی تولید می شود.
توضیحات محصول

شرکت سها آگرین تک به عنوان سازمان فروش جوش شیرین پترو طرح پارس مشهد و جوش شیرین پارس (شیراز) فعالیت می نماید.

کاربرد و موارد مصرف در صنعت دام و طیور:

در گاوهای شیری بعنوان منبع بی کربنات مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به عنوان تامین سدیم بدون کلر در جیره طیور استفاده می گردد.
جوش شیرین از طریق تامین بی کربنات در شکمبه دام و حفظ وضعیت میکروفلور طبیعی شکمبه با ایجاد تعادل کاتیون آنیون جیره و نیز کاهش تخمیر نامطلوب در شکمبه، در بهبود چربی شیر و کاهش عوارض ناشی از استرس گرمایی نقش بسیار مهمی دارد.

ویژگی های جوش شیرین پترو طرح پارس

 بی کربنات سدیم حداقل 98 درصد
 کربنات سدیم کمتر از 1 درصد
 کریستاله سفید رنگ
 حداقل میزان فلزات سنگین
 دارای تاییدیه کیفیت از دانشگاه تربیت مدرس


کالا
کالاهای مشابه
مشاهدات اخیر